Allan

Hej, her er lidt om mig:

Er fra 1946, og er handelsuddannet inden for foto engros hos Fotoringen i Århus.

Her bestod arbejdet med at servicere købmænd og boghandlere i hele Danmark. Der havde vi også en fotoanstalt, hvor vi hentede film til fremkaldelse i hele landet.

Derefter soldat.

Og efter udstået soldatertiden, kom jeg til S-Foto i Segalt, hvor jeg fremkaldte film og fyldte kemikalier på maskinen.

Men så fik jeg et tilbud om at få job i Mejeribrugets centralaboratorium i Århus, hvor jobbet i første omgang bestod i at hente prøver på mejerierne til kvalitetsbestemmelse.

Var heldig med at få en analysemaskine til at virke, der var gået i stå, og så blev det et altmuligjob der.

Da laboratoriet i Århus blev nedlagt, fik jeg tilbudt at flytte med dertil, også Anne-Grethe fik job der, så det så meget lyst ud.

Men som tiden gik, hvor Mikkelsen var chef, gik humøret nedad, han var efter min og andres mening psykopat, der var god til at bruge sin stilling til at nedgøre folk… fred med ham.

Efter være ledig i et par uger, blev jeg tilfældigvis gast ombord på Erik Schollerts båd, og på et tidspunkt søgte han en brodøse, og jeg spurgte om han ikke manglede en brodist, det gjorde han nu ikke, men han kunne bruge en til at servicere hans maskiner, det var 12hovedet maskiner i 24 timers skift, så de skulle holdes kørende.

Kørte frem og tilbage fra Holstebroi et års tid, hvor vi så blev enige om at flytte til Ikast.

Det var et job jeg var meget glad for, og i de gode tider startede Erik op i Polen og Sverige. Købte også en systue som hjælpestue til Pagh Mørups systuer, men den aftale holdt kun i kort tid, så sultede Pagh Mørup systuen, så den måtte lukke.

Efter Dansk Tekstil Broderi lukkede, var jeg et par år hos Fletko tæppefabrik, hvor jeg passede en af vævene.

Helmer Larsen, der var en kollega fra Dansk tekstilbroderi, var blevet ansat hos Skov i Herning, og der var efterhånden blevet rigeligt at lave med salg og service af Happy broderimaskiner, så han sørgede for at jeg kom til samtale og fik jobbet.